Stege NOR

Stege NOR En af  Møns  indre farvande, godt beskyttet fra det åbne hav. Det gør kystlandskabet stærkt varieret . I lavvandede beskyttede område, dannes samspillet mellem hav og land særligt frodige forhold for dyre- og plantelivet. Stege Nor er også ideel til en cykeltur langs med vandet og gennem de smukke landsbymiljøer.

Fjord og nor